FAQs

 

Wat zijn distributiekosten en waarom worden deze per 1 januari 2013 in rekening gebracht?

Als u na 1 januari 2013 een uitvaartverzekering afsluit, betaalt u naast de verzekeringspremie ook zogenaamde distributiekosten. Distributiekosten zijn de kosten die worden gemaakt voor het afhandelen van de verzekeringsaanvraag (bijvoorbeeld salariskosten van vertegenwoordigers, reclamekosten en automatiseringskosten). Deze kosten bedragen eenmalig € 24,00 ongeacht het aantal verzekerden. Deze kosten zijn niet nieuw, maar waren eerder altijd in de premie verwerkt. In verband met wetswijzigingen dient Twenthe deze kosten vanaf 1 januari 2013 apart in rekening te brengen. Twenthe biedt u de mogelijkheid om deze kosten gespreid te betalen in 2 jaar (de distributiekosten worden dan toegevoegd aan de premie). Aan de gespreide betaling zijn geen extra kosten verbonden. U kunt, indien gewenst, de distributiekosten ook ineens betalen.

 

 

Kan ik een uitvaartverzekering ook zonder advies afsluiten?

Ja, dit kan. Op de website van Twenthe vindt u de informatie die u nodig heeft om te kunnen beslissen welke uitvaartverzekering het beste bij u past. U kunt voor de berekening van de uitvaartkosten gebruik maken van de "uitvaartwaardemeter" op onze website. Informatie inwinnen over de uitvaartverzekeringsproducten van Twenthe (telefonisch, per post of via e-mail) is en blijft gratis. U kunt echter ook advies op maat krijgen. Dat kan telefonisch of via een afspraak met één van onze vertegenwoordigers. Een adviesgesprek kost u eenmalig € 24,00. Deze kosten zijn niet nieuw, maar waren eerder altijd in de premie verwerkt. In verband met wetswijzigingen dient Twenthe deze kosten vanaf 1 januari 2013 apart in rekening te brengen. Twenthe biedt u de mogelijkheid om deze kosten gespreid te betalen in 2 jaar (de advieskosten worden dan toegevoegd aan de premie). Aan de gespreide betaling zijn geen extra kosten verbonden. U kunt, indien gewenst, de advieskosten ook ineens betalen.

Indien u telefonisch of via onze website een verzekering afsluit zonder advies van ons, dan betaalt u geen advieskosten. Distributiekosten bent u echter altijd verschuldigd als u een uitvaartverzekering afsluit. Voor meer informatie over de hierboven genoemde wetswijzigingen verwijzen wij u naar de volgende websites: www.allesoververzekeren.nl, www.verzekeraars.nl en www.afm.nl.

 

 

Ik heb een klacht, wat kan ik doen?

U kunt ons op verschillende manieren informeren over uw klacht: zie hiervoor onze contactgegevens bij Contact. Wij verzoeken u uw klacht duidelijk te omschrijven en uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, gezinsnummer en eventueel polisnummer) te vermelden. U ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht een ontvangstbevestiging (in principe per e-mail). Wij streven ernaar om direct een onderbouwd antwoord te geven. Dat is echter niet altijd mogelijk. Soms zijn er nog aanvullende gegevens nodig of zijn er nog onduidelijkheden. In dergelijke gevallen zullen wij hierover contact met u opnemen (in principe per e-mail). In beginsel dient uiterlijk binnen zes weken na verzending van de ontvangstbevestiging of acht weken na de indiening van uw klacht, de klacht te zijn afgehandeld. Wordt uw klacht niet binnen de gestelde termijn afgehandeld of bent u niet tevreden met het antwoord of de manier waarop uw klacht in behandeling is genomen, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (KiFiD). Op de website van het KiFiD (www.kifid.nl) kunt u een klachtenformulier downloaden en invullen. Het formulier kunt u opsturen naar: Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.

 

 

Is indexering verplicht?

Nee, het indexeren van een polis is niet verplicht. Standaard wordt de polis altijd met index aangegaan, echter bij het sluiten van een polis kunt u in het veld ‘opmerkingen’ aangeven dat de polis niet moet worden geïndexeerd.


 

Kan de indexering ook worden beëindigd of stopgezet?

Indien er sprake is van een indexpolis kan de indexering wel worden beëindigd (dat is het laten vervallen van alle indexeringen, dus vanaf de ingangsdatum van de polis) of kan de indexering worden stopgezet (dat is het voorkomen van toekomstige indexeringen; bestaande indexeringen blijven bestaan). Het beëindigen van de indexering leidt ertoe dat het verzekerde bedrag van de polis daalt (i.v.m. het vervallen van alle opgebouwde indexeringsbedragen) en dat de polis wordt voortgezet op dit lagere peil tegen een lagere premie. Het stopzetten van de indexering leidt (in tegenstelling tot beëindiging van de indexering) niet tot het vervallen van al opgebouwde indexeringsbedragen, waarbij de premie gelijk blijft aan de premie zoals ten tijde van de laatste indexering. Zowel voor beëindiging als stopzetting van de indexering geldt dat Twenthe daarvan tijdig (dat is tenminste twee maanden voor de eerstvolgende indexering) en schriftelijk op de hoogte moet worden gesteld. Zie hiervoor ook uw polisvoorwaarden die altijd op de achterzijde van uw polis staan vermeld.


 

De uitvaartverzekeringen zijn uitvaartverzekeringen 'in natura'.
Wat betekent dit?

'In natura' wil zeggen dat de uitvaartverzekering uitsluitend is bedoeld voor de betaling van de kosten van de uitvaart. De uitkering van het verzekerde bedrag wordt bij een sterfgeval dan ook rechtstreeks verrekend met de uitvaartrekening die wij van de uitvaartondernemer/uitvaartvereniging ontvangen (uiteraard voor zover verzekerd). Hierdoor bent u ervan verzekerd dat uw polis uitsluitend voor de betaling van de uitvaartkosten wordt gebruikt.


 

Ik ben lid van een plaatselijke uitvaartvereniging. Is een uitvaartverzekering dan overbodig, of is dit goed te combineren?

Uitvaartverzekering Twenthe is al jaren gespecialiseerd in het samenwerken met uitvaartverenigingen. Vaak werken wij wel samen met een vereniging bij u in de buurt. Via een aanvullende uitvaartverzekering van Uitvaartverzekering Twenthe kunt u eenvoudig de uitvaartkosten verzekeren die niet onder het lidmaatschap van de vereniging vallen en kunt u financiële teleurstellingen bij een sterfgeval voorkomen. De uitvaartverzorging blijft ongewijzigd. Een uitstekende combinatie daarom.


 

Ik heb al een uitvaartverzekering, maar deze is onvoldoende. Kan ik nu een aanvullende uitvaartverzekering sluiten bij Uitvaartverzekering Twenthe?

Ja, dat kan. De verzekeringen van Uitvaartverzekering Twenthe kunnen uitstekend worden gecombineerd met andere verzekeringen en er zijn diverse verzekeringsmogelijkheden. In een persoonlijk gesprek met één van onze medewerkers kunt u de opties bespreken en kan een offerte worden uitgebracht.


 

Indien ik een uitvaartverzekering sluit, moet ik dan nu al kiezen voor een begrafenis of een crematie?

Nee, dat hoeft niet. Onze verzekeringsproducten zijn gebaseerd op een verzekerd kapitaal. Op deze wijze is het niet nodig dat u nu al een keuze maakt. Uiteraard is het wel mogelijk dat wij bepaalde wensen voor u registreren (bijvoorbeeld door vermelding van uw wensen op de polis, of door middel van een wilsbeschikking / laatste wensen formulier).


 

Tot welke leeftijd kan een uitvaartverzekering worden gesloten?

Voor jong en oud zijn er mogelijkheden. Over het algemeen geldt echter wel: hoe jonger, des te lager de premie! Afhankelijk van uw leeftijd zijn er diverse betalingsduren mogelijk. U kunt daarmee de duur van de premiebetaling bepalen, en daarmee ook de hoogte van de premie. Afhankelijk van uw budget zijn er volop mogelijkheden.


 

Ik heb een bepaald geldbedrag gespaard. Kan ik dit ook gebruiken voor een uitvaartverzekering?

Ja, dat is mogelijk. Door het betalen van een koopsombedrag kan een koopsompolis worden gesloten voor een bepaald verzekerd kapitaal. Op deze wijze ontvangt u nu al een polis met een waarde. Eén en ander is afhankelijk van uw leeftijd en het te betalen koopsombedrag.