Indexering

Wat is indexering?

Het indexeren van een polis betekent dat het verzekerde bedrag van de polis periodiek (meestal jaarlijks per 1 januari) wordt aangepast aan de gestegen kosten. De manier van indexeren verschilt per polis, maar de meeste Twenthe-polissen worden geïndexeerd overeenkomstig de stijging van het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI-indexcijfer), vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).


Informatie over

indexering per 2017

In december 2017 zijn alle indexpolissen aangepast aan de gestegen kosten over de jaren 2016 en 2017 (het betreft een combinatie van twee jaren, omdat in 2016 geen indexering is uitgevoerd in verband met een te geringe stijging van het CPI-indexcijfer). In verband met deze indexering is het verzekerde bedrag van iedere indexpolis verhoogd en is ook de premie aangepast. In december 2017 zijn alle indexverzekerden via de post hiervan op de hoogte gesteld (via toezending van een nieuw "gezinsblad"; ingangsdatum van de wijzigingen: 1 januari 2018).

Het bovenstaande is ook van toepassing op alle indexpolissen van St. Barbara Enschede, Uitvaartmaatschappij Bedum, Florentis (o.a. Jelsumerhof Leeuwarden), St. Barbara Denekamp en diverse andere door Twenthe overgenomen verzekeringsbestanden (raadpleeg hiervoor uw polis).

Heeft u nog vragen over de indexering? Raadpleeg dan ook eens de webpagina met veel gestelde vragen (FAQs). Mocht het antwoord op uw vraag er niet bij staan, stuurt u dan uw vraag per e-mail naar info@twenthe.nl. Bellen kan ook (zie de webpagina Contact voor de juiste openingstijden).