Indexering

Wat is indexering?

Het indexeren van een polis betekent dat het verzekerde bedrag van de polis periodiek (meestal jaarlijks per 1 januari) wordt aangepast aan de gestegen kosten. De manier van indexeren verschilt per polis, maar de meeste Twenthe-polissen worden geïndexeerd overeenkomstig de stijging van het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI-indexcijfer), vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).


Informatie over

indexering per 2016

Twenthe heeft in december 2016 besloten geen indexering toe te passen in verband met een te geringe stijging van het CPI-indexcijfer gedurende het jaar 2016. In verband met dit besluit blijft het verzekerde bedrag bij alle indexverzekerden ongewijzigd (wordt niet verhoogd) en blijft ook de premie gelijk (geen verhoging van de premie). In december 2017 zal waarschijnlijk wel weer worden ge´ndexeerd en zal de (te geringe) indexering over het jaar 2016 worden gecombineerd met de indexering over het jaar 2017.

Het bovenstaande is ook van toepassing op alle indexpolissen van St. Barbara Enschede en Uitvaartmaatschappij Bedum.

Heeft u nog vragen over de indexering? Raadpleeg dan ook eens de webpagina met veel gestelde vragen (FAQs). Mocht het antwoord op uw vraag er niet bij staan, stuurt u dan uw vraag per e-mail naar info@twenthe.nl. Bellen kan ook (zie de webpagina Contact voor de juiste openingstijden).