Verzekeringen

Bij Twenthe kunt u kiezen uit verschillende verzekeringsvormen.

Individuele uitvaartverzekering

 • Iedere persoon binnen een gezin een individuele polis.
 • Individuele betalingsduur, verzekerde bedragen en premiebetaling.
 • Een passende verzekering voor ieder budget.

Gezinsverzekering

 • Ouders betalen premie, kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd.
 • Ook mogelijk voor eenoudergezinnen.
 • Op 18 jarige leeftijd kan het kind opnieuw verzekerd worden zonder gezondheidswaarborgen (alleen als het nieuwe bedrag niet hoger is dan het bestaande).

Uitvaartverzekering

op twee levens

 • Slechts een persoon betaalt premie, twee personen zijn verzekerd.
 • Te gebruiken voor bijv. het verzekeren van de aankoop van een dubbel graf.
 • Verzekering wordt uitgekeerd bij het eerste overlijden van de twee verzekerden.
 • Hoge kosten voor een dubbel graf kunnen gedekt worden tegen een aantrekkelijke premie.

Grafmonumentverzekering

 • Dekt de kosten van een grafmonument/steen.
 • Kan gecombineerd worden met andere uitvaartverzekering.
 • Kan een aanvulling zijn op reeds bestaande verzekering bij een andere maatschappij.

Waardegroeiverzekering

 • Aan het eind van het tweede verzekeringsjaar stijgt jaarlijks het verzekerde bedrag met 2%.
 • De premie blijft tijdens de gehele betalingsduur gelijk, terwijl het verzekerd bedrag stijgt.
 • Geldt ook nadat de polis premievrij geworden is.
 • Deze polis is met name aantrekkelijk voor jongere mensen.
 • LET OP: per 1 januari 2016 kunnen geen nieuwe waardegroeiverzekeringen worden afgesloten.

Wat kost een gemiddelde uitvaart?

Reken het uit met de Uitvaartwaardemeter >>

Welke verzekeringsvorm past bij u?

Vraag een geheel vrijblijvend gesprek aan >>